Transformačné semináre

Transformačný seminár „PSYCHOSOMA Intensive“ vás prevedie psychológ s dlhoročnou praxou. Jednotlivé cvičenia vychádzajú z najnovších poznatkov epigenetiky, neurovied, molekulárnej biológie, či funkčnej psychosomatiky. Z dvoch ponúkaných možností si môžete vybrať vhodnú verziu podľa toho ako ste aktuálne nastavení, a ako hlboko sa chcete ponoriť do svojho potenciálu.

Niečo málo o mojom prístupe ..

Z moje psychologickej praxe viem, že psychosomatika funguje spľahlivo. Niekedy to nie je zjavné hneď a môže trvať celé roky, kým sa psychologická záťaž premietne do ochorenia tela, ktoré už vyčerpalo svoje zdroje. Našťastie to funguje aj opačne a terapeuticky je možné ťažkosti zmierniť, či dokonca sa aj uzdraviť.  Ak teda chceme byť a zostať zdraví, a cítiť sa dobre,  potrebujeme si začať budovať dôverný vzťah s vlastným telom a vlastným prežívaním, naučiť sa mu rozumieť a zmysluplne mu odpovedať. Formou komplexných a zároveň jednoduchých zážitkových cvičení (najmä na karimatke) sa dostaneme postupne do podstaty našich fyzických a psychických ťažkostí a uvedomíme si, kde pramenia.

Čo je cieľom seminárov?

Len to, čo skutočne prežijeme, má silu nás meniť a transformovať. Cvičenia sú navrhnuté tak, aby boli do procesu premeny naraz zapojené viaceré systémy, čo umožní hlbšie ukotvenie tejto skúsenosti. Cieľom je naozajstný zážitok a stretnutie so sebou samým, pretože takto vzniká každá premena.

Určite príďte, ak potrebujete:

 • uvoľniť napätie a stres
 • zmierniť úzkosť
 • zlepšiť kvalitu spánku
 • zvýšiť silu a energiu
 • podporiť imunitné a regeneračné procesy
 • zvýšiť sebaistotu a sebaprijatie
 • zlepšiť blízke vzťahy a intimitu
 • poznať samého seba

Seminár bude obsahovať:

 • Rôzne formy meditácie a relaxácie,
 • Senzorické cvičenia,
 • Dychové cvičenia,
 • Pohybovú expresiu,
 • Reflektovanie emócií

O mne:

pracujem ako psychológ, terapeut, kouč a lektor. Profesijne je mojou špecializáciou rodinná a párová terapia, hypnoterapia, hlbinná a anylytická psychológia a používam techniky na naštartovanie potenciálu – jedinečného v každom človeku.

Kontakt: